AFA CERVERA CENTRE INTEGRAL JOSEP VALLS
Slogan du site

Associació de Familiars i malalts d’Alzheimer i d’altres malalties neurodegeneratives

Subvencions rebudes el 2018

Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb càrrec a l’assignació del 0,7 de l’IRPFm hem rebut les següents subvencions.

  • Suport i formació Sociosanitària a Persones Cuidadores de Malalts d’Alzheimer i altres Demencies 8.124,00 euros
  • Programa Integral d’Atenció Sociosanitària a Malats d’Alzeimer als centres d’Estimulació Cognitiva 12.410,00 euros
  • Atenció Integral Domiciliaria a Persones Diagnosticades d’Alzeimer de Catalunya 10.606,24 euros
  • Promoció i Adecuació de Centres Residencials i Unitats d’Atenció a Persones Grans 3.000,00 euros

Programes de manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials. Activitat Gent Gran 8.425,00 euros

Paeria de Cervera 17.000,00 euros per Conveni anual de manteniment, transport , neteja i personal.

Aquest any la Diputació de Lleida va atorgar a l’associació una subvenció dins la partida pressupostària 2018 per a Entitats sense ànim de lucre/organitzacions no governamentals per inversions sociosanitàries, per atendre les despeses del projecte Aïllament d’una coberta per millorar les condicions de salut de persones amb dependència per un import de 7.324,74 euros, obres ja realitzades al desembre. Aquestes obres han millorat l’aïllament i han eliminat tots els inconvenients de les goteres de la sala de teràpies, gimnàs i sala multi sensorial.

Artículo puesto en línea el 2 d’abril de 2019
Secció : Comptes

En el fitxer adjunt podeu consultar l’estat de comptes de l’exercici 2018.

Artículo puesto en línea el 1 de març de 2018
Secció : Comptes

En el fitxer adjunt podreu consultar els comptes de l’exercici del 2017.

Artículo puesto en línea el 12 de maig de 2017
Secció : Serveis del Centre

<![endif]—> <![endif]—>

Artículo puesto en línea el 12 de maig de 2017
Secció : Comptes

<![endif]—> <![endif]—>

Artículo puesto en línea el 12 de maig de 2017
Secció : Esdeveniments

<![endif]—>

Artículo puesto en línea el 12 de maig de 2017
Secció : Memòries

Memòria AFA 2016 <![endif]—>

Artículo puesto en línea el 10 de febrer de 2017
dernière modification le 12 de maig de 2017
Secció : Comptes

<![endif]—>

Artículo puesto en línea el 5 de novembre de 2016
Secció : Memòries
Artículo puesto en línea el 29 de setembre de 2016
Secció : Estatuts

Aquesta entitat regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i dels seus (...)

Artículo puesto en línea el 29 de setembre de 2016
Secció : Novetats Mèdiques

L’any 1906 el psiquiatra i neuròleg alemany Alois Alzheimer, fa un estudi amb una pacient de 50 anys en el qual es defineix la malaltia.

Als anys 50, no se li dona relevancia .

Als anys 70 es considera que la perdua de memòria es pel procés d’envelliment, però alguns científics comencen a (...)

Artículo puesto en línea el 22 de setembre de 2016
Secció : Agenda

Avui dia 21 de setembre es celebra el dia mundial de l’Alzheimer, considerat com a l’ epidèmia del segle XXI, amb el lema La valua del cuidador, i gràcies a ells , fem pinya, per donar suport a totes les famílies que aconsegueixen potenciar les activitats de la vida quotidiana, dels afectats que (...)


Nombre Total Visites: [ ]

Calendari

gener de 2021 :

Rien pour ce mois

desembre de 2020 | febrer de 2021

No hi ha cap esdeveniment programat

Esdeveniments

No hi ha cap esdeveniment programat
ELS NOSTRES ESPONSORSWeb realitzada amb SPIP
Amb l'esquelet ESCAL-V3
Versió: 3.85.8